Prawo cywilne

11

Prawidłowa ochrona własnych interesów wymaga znajomości przepisów oraz konsekwencji prawnych wynikających z dokonywanych w codziennym życiu czynności.

Zlecenie usługi bez zawarcia odpowiedniej umowy może pociągać za sobą długofalowe negatywne skutki. Z tego powodu przed zaciągnięciem zobowiązania warto skonsultować się ze specjalistą w celu prawidłowego uregulowania stosunku prawnego i zabezpieczenia swoich interesów.

Z kolei w sytuacji, gdy konsekwencją niewłaściwego uregulowania zobowiązania będzie skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna. Specyfika postępowania cywilnego wymaga udowodnienia swojego stanowiska oraz obalenia twierdzeń strony przeciwnej. W tym celu niezbędna jest znajomość procedury cywilnej.

Kancelaria oferuje pomoc przy sporządzaniu oraz opiniowaniu wszelkiego rodzaju umów oraz rozwiązywaniu sporów wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania. Ponadto w zakresie naszej praktyki mieści się reprezentacja klientów przed sądami wszystkich instancji. Nasze usługi świadczymy na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Zakres usług

 • udzielamy porad prawnych oraz opracowujemy strategię postępowania w celu zaspokojenia roszczeń klientów, 
 • dochodzimy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia,
 • dochodzimy odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych,
 • zajmujemy się windykacją należności,
 • przygotowujemy oraz opiniujemy umowy, 
 • uczestniczymy w negocjacjach oraz mediacjach między stronami,
 • sporządzamy wezwania do zapłaty, pisma procesowe oraz środki zaskarżenia, 
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych w sprawach o zapłatę,  
 • reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych, w tym w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek,
 • reprezentujemy klientów w spory dotyczące ochrony prawa własności, tj. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, 
 • zapewniamy klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami postępowania egzekucyjnego.

Pozwól sobie pomóc!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej napisz do Nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS.

+48 794 401 348

adwokat@sylwiamendak.pl Pn-pt 09:00-17:00 inne terminy – po uprzednim umówieniu