Prawo gospodarcze

11

Prowadzenie dobrze prosperującego przedsiębiorstwa wiąże się z zawieraniem szeregu transakcji gospodarczych, które powinny być przeprowadzane w sposób zabezpieczający interes przedsiębiorcy. Aby należycie zabezpieczyć ten interes koniecznym jest posiadanie rozległej wiedzy prawnej z zakresu różnych gałęzi prawa oraz opracowanych wzorców umów, procedur czy regulaminów.

W zakresie swojej działalności Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych – zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek. Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców, jak również pomagamy w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Zajmujemy się opracowywaniem wzorów umów, regulaminów oraz wewnętrznych procedur ułatwiających prowadzenie działalności. Czuwamy nad należytym przestrzeganiem przepisów prawa, pomagamy w kontaktach z kontrahentami oraz świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przedsiębiorców przed Sądem.

Zakres usług

 • udzielamy porad prawnych oraz opracowujemy strategię postępowania w celu zaspokojenia roszczeń przedsiębiorców, 
 • zapewniamy stałą obsługę oraz doradztwo prawne,
 • przygotowujemy niezbędną dokumentację, dokonujemy rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzamy oraz opiniujemy umowy,
 • sporządzamy regulaminy, wewnętrzne procedury oraz dokumenty związane z rejestrowaniem, prowadzeniem, a także likwidowaniem działalności,
 • uczestniczymy w negocjacjach oraz mediacjach gospodarczych,
 • zabezpieczamy należyte wykonanie umów,
 • zajmujemy się windykacją należności,
 • zapewniamy klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami postępowania egzekucyjnego oraz organami administracyjnymi,
 • prowadzimy sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • zajmujemy się ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji.

Pozwól sobie pomóc!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej napisz do Nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS.

+48 794 401 348

adwokat@sylwiamendak.pl Pn-pt 09:00-17:00 inne terminy – po uprzednim umówieniu