Prawo administracyjne

11

Proces inwestycyjny oraz realizacja robót budowlanych wymagają uzyskania niezbędnych decyzji oraz pozwoleń organów administracyjnych. Tego rodzaju postępowania w większości przypadków są czasochłonne oraz wstrzymują inwestycje klientów. W celu usprawnienia procedur, jak również przyśpieszenia uzyskania niezbędnych decyzji koniecznym jest wypełnienie wszystkich wymogów oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym we wszelkich sprawach administracyjnych. W tym zakresie oferujemy pomoc w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej oraz rządowej. Przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz przeprowadzamy postępowania administracyjne m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, sprawach dotyczących obywateli i cudzoziemców, prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, aktów stanu cywilnego oraz wszelkich innych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. 

Zakres usług

  • udzielamy porad prawnych oraz zapewniamy doradztwo w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwoleń,
  • zapewniamy obsługę procesu inwestycyjnego,
  • występujemy o wydawanie zaświadczeń, koncesji, zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przygotowujemy wnioski inicjujące postępowanie oraz pisma prezentujące stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzamy odwołania, skargi oraz skargi kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pozwól sobie pomóc!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej napisz do Nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS.

+48 794 401 348

adwokat@sylwiamendak.pl Pn-pt 09:00-17:00 inne terminy – po uprzednim umówieniu