Doradztwo korporacyjne

11

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków wymaganych prawem. Zazwyczaj członkowie organów tych podmiotów skupiając się na dbaniu o interesy spółki oraz ekonomiczny aspekt jej działalności nie są w stanie zająć się również kwestiami prawnymi. Wielość procedur oraz zmienność przepisów, które regulują te sferę generuje konieczność zlecania pełnej obsługi prawnej spółek adwokatom lub radcom prawnym.

Nasza Kancelaria zapewnia stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego, przekształceń i podziałów spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń wspólników. Czuwamy nad przestrzeganiem przez podmioty gospodarcze nałożonych na nich obowiązków sprawozdawczych, rachunkowych oraz podatkowych. Pomagamy w bieżącej korporacyjnej obsłudze spółek, w tym dokonywaniu zmian umów, przeprowadzaniu zmian właścicielskich oraz w organach uprawnionych do reprezentacji, jak również rejestracją tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres usług

 • udzielamy porad prawnych dotyczących działalności spółek,
 • zakładamy spółki prawa handlowego,
 • sporządzamy umowy spółek cywilnych,
 • pomagamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw tych podmiotów;
 • rejestrujemy wszystkich zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zapewniamy kompleksową bieżącą obsługę spółek prawa handlowego,
 • opiniujemy, przygotowujemy i prowadzimy negocjacje umów w obrocie gospodarczym,
 • przygotowujemy dokumenty korporacyjne;
 • wspieramy zarząd i inne organy w terminowym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków,
 • przygotowujemy i prowadzimy walne zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej,
 • prowadzimy postępowania w zakresie zaskarżania uchwał organów spółek,
  likwidujemy i przekształcamy spółki.

Pozwól sobie pomóc!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej napisz do Nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Udzielimy odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS.

+48 794 401 348

adwokat@sylwiamendak.pl Pn-pt 09:00-17:00 inne terminy – po uprzednim umówieniu