Wzór umowy o współpracy pomiędzy biurem nieruchomości a pośrednikiem