Szkolenie „Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – aspekty prawne”

Szkolenie z najmu lokali.

Szkolenie „Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – aspekty prawne”.

Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak organizuje dla Państwa szkolenie w formie on-line oraz stacjonarnej z zakresu najmu lokali.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 roku w godzinach 10:00- 16:00 w hotelu  Mercure Gdańsk Posejdon (ul. Kapliczna 30, 80-341 Gdańsk).

Program szkolenia jest następujący:

1. Podstawy prawne najmu lokali.

a) Kodeks cywilny.

b)  Ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Charakterystyka najmu lokali mieszkalnych.

3. Charakterystyka najmu lokali użytkowych.

a) Możliwe formy najmu lokali użytkowych i inwestowania w lokale na wynajem.

b) Najem krótkoterminowy.

c) Najem lokali hotelowych.

4. Omówienie umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

a) Forma zawarcia umowy oraz czas jej trwania.

b) Strony umowy.

c) Czynsz (możliwość jego podwyższenia) oraz opłaty eksploatacyjne.

d) Czas trwania umowy najmu.

e) Wypowiedzenie umowy najmu oraz zmiana treści umowy.

f) Wydanie przedmiotu najmu.

g) Rozliczanie nakładów na przedmiot najmu.

h) Zabezpieczenia w umowach najmu: kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

5. Najem okazjonalny.

6. Najem instytucjonalny.

7. Procedura egzekucji z nieruchomości.

a) Ochrona praw lokatorów.

b) Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego.

8. Zakłócenie miru domowego (art. 193 k.k.).

9. Utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego (art. 191 § 1a k.k.).

10. Charakterystyka umowy o zarządzanie najmem.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie oraz przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu najmu nieruchomości mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również wskazówek dotyczących inwestowania w lokale przeznaczone na wynajem. Program przewiduje omówienie najważniejszych prawnych aspektów najmu, jak również warsztat analizy konkretnych przypadków i problemów pojawiających się na tle wykonywania umów najmu. Przedstawione zostaną informacje z zakresu prawnych uwarunkowań zawierania umów najmu oraz o zarządzanie lokalem, w tym konstrukcji poszczególnych postanowień umownych.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do praktyków rynku nieruchomości, w szczególności do inwestorów w lokale na wynajem, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestowania i zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych. Jednocześnie szkolenie może stanowić kompendium wiedzy dla osób, które chciałby rozpocząć swoją przygodę z wynajmem lokali.

KOSZT SZKOLENIA:

Cena bazowa 700 zł netto (861 zł brutto)

CENA OBEJMUJE:

  1. udział w szkoleniu 1 osoby,
  2. materiały szkoleniowe,
  3. bufet kawowy,
  4. dwudaniowy lunch,
  5. zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ZAPISY:

W celu dokonania zapisów na szkolenie prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: adwokat@sylwiamendak.pl zatytułowanego Szkolenie najem nieruchomości on-line lub stacjonarne zawierającego informację o chęci uczestnictwa w szkoleniu oraz dane uczestnika. W odpowiedzi otrzymają Państwo warunki udziału w szkoleniu oraz niezbędne do akceptacji oświadczenia.

Warunkiem wpisu na listę uczestników oraz udziału w szkoleniu jest dokonanie przelewu opłaty za szkolenie na następujący numer rachunku bankowego: 84 1140 2004 0000 3102 8186 5961 (mBank)

Odbiorca: Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak

Tytułem: Szkolenie on-line „Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – aspekty prawne”.

W celu otrzymania faktury VAT w zgłoszeniu należy podać nazwę podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura oraz NIPu.

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia proszę kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: adwokat@sylwiamendak.pl